Strona: eKształcenie / ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji

eKształcenie

Podobszar: Podania i wnioski, rekrutacja

Grupa usług dających studentom możliwość składania i zarządzania wnioskami. Część wniosków system ePRz będzie przetwarzał w trybie automatycznym, co powinno znacznie ograniczyć obciążenie pracowników administracyjnych. Przykłady: podanie o pomoc materialną, podanie o powtórzenie semestru, wniosek o zaliczenie oceny z innych uczelni, podanie o zmianę danych osobowych, zapisywanie się na miejsce w akademiku, podanie o zaświadczenie o studiowaniu i in. Poszczególne usługi tej grupy pełnią następujące funkcje: (i) zdalne przesyłanie i rejestracja w bazie danych podań w podstawowych sprawach studenckich; (ii) uzyskiwanie informacji o decyzjach podjętych przez administrację toku studiów w sprawach studenckich oraz (iii) zdalne uzyskiwanie aktualnej informacji na temat obowiązujących zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji.   

 1. Składanie podań
 2. Wydawanie decyzji
 3. Informacja w sprawach rekrutacji


Podobszar: Plan zajęć

Platforma udostępnia plan zajęć w skali całej uczelni za pośrednictwem Internetu. Usługa rezerwacji sal umożliwia przeglądanie aktualnego rozkładu zajęć oraz rezerwowanie dostępnych sal w wybranych terminach nie tylko przez osoby z uczelni, ale również przez zewnętrznych użytkowników, np. na potrzeby konferencji i itp. Użytkownik ma możliwość przeglądania i kontrolowania statusu rezerwacji przez siebie dokonanych, a po zmianie ustawień będzie otrzymywał wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. Poszczególne usługi tej grupy pełnią następujące funkcje: (i) przeglądanie obsady i rozkładu zajęć dydaktycznych oraz informacja on-line na temat zajęć aktualnie trwających oraz (ii) wyszukiwanie i przeglądanie informacji o bieżącej dostępności sal dydaktycznych w PRz a także dokonywanie rezerwacji on-line.

 1. Informacja on-line o realizowanych zajęciach
  • https://usos.prz.edu.pl/ - Plan zajęć dla studentów i nauczycieli akademickich dostępne są po zalogowaniu się do serwisu w zakładce Mój USOSweb -> Plan zajęć
  • https://usos.prz.edu.pl/ - Plan zajęć odbywających się w wybranej sali dostępny jest bez logowania po wybraniu właściwego budynku i sali
  • https://usos.prz.edu.pl/ - Plan zajęć wybranego nauczyciela akademickiego dostępny jest bez logowania po wyszukaniu pracownika w zakładce KATALOG -> Studenci, Pracownicy
 2. Rezerwacja sal


Podobszar: Prace dyplomowe

Katalog i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających na uczelni. Z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje takie jak: autor, opiekun pracy, recenzenci, recenzje oraz ocena. Zasadniczą funkcją usługi jest wspomaganie procedury składania i archiwizacji prac oraz ich udostępniania. Poszczególne usługi tej grupy pełnią następujące funkcje: (i) zdalne deponowanie elektronicznych wersji prac dyplomowych oraz (ii) przeglądanie repozytorium według zadanych kryteriów (np. wydział, autor tytuł, rok publikacji, słowa kluczowe itd.) oraz dostęp do pełnego tekstu pracy dla zarejestrowanych użytkowników.

 1. Zdalne deponowanie prac dyplomowych
 2. Czytelnia prac dyplomowych


Podobszar: Oferta dydaktyczna  i ankietyzacja

Serwis dotyczący systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. Zawiera on aktualne informacje o uczelni, programach studiów, zasadach rekrutacji oraz praktyczne informacje dla studentów. W informatorze dostępne są katalogi programów studiów i przedmiotów wraz z ich „wyceną” w punktach ECTS. Usługi tej grupy pozwalają także na realizowanie poprzez Internet dowolnego rodzaju ankiet, na dowolnych grupach osób będących studentami lub pracownikami, a także na grupach osób nie związanych bezpośrednio z Uczelnią. W procesie rekrutacji ankieter można wykorzystać do przeprowadzania ankiet wśród kandydatów na studia. W systemie można również przeprowadzać ankiety wśród pracodawców, uzyskując w ten sposób informację o poziomie wiedzy praktycznej absolwentów, dzięki czemu łatwiej jest Uczelni dostosować ofertę dydaktyczną do prawdziwych potrzeb rynku pracy. Poszczególne usługi tej grupy pełnią następujące funkcje: (i) przeglądanie i wyszukiwanie informacji o aktualnej ofercie dydaktycznej PRz wraz z obowiązującym przydziałem punktów ECTS (European Credit Transfer System); (ii) zdalne przeprowadzanie ankiet i rejestracja wyników w bazie danych oraz (iii) zbieranie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji dotyczących przebiegu oraz wyników wcześniej przeprowadzonych ankiet.

 1. Informator ECTS
 2. Ankieter
 3. Wyniki ankiet

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję